Zo kun je veilig omgaan met keramische vezels

Ook al kun je ze bijna niet zien, ze zorgen wel zorgen voor een hoop gezondheidsschade. Keramische vezels zie je terug in vele industriële omgevingen, met name in isolatiemateriaal. Ondanks dat we weten dat ze er zijn, bestaan er nog veel onduidelijkheden over hoe we veilig kunnen werken met keramische vezels. Welke risico’s zijn eraan verbonden? En hoe kunnen werkzaamheden aan installaties veilig worden volbracht? In dit artikel lees je hoe je als bedrijf op een veilige manier met keramische vezels om kunt gaan. 

Keramische vezels 

Net als glas- en steenwol behoren keramische vezels tot de zogenaamde Man Made Mineral Fibers (MMMF). Deze vezels kom je vooral tegen in toepassingen die vragen om versterkingsmaterialen en hittebestendig isolatiemateriaal. Wanneer hieraan onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd kan het voorkomen dat er keramische vezels vrijkomen. Waar bij asbest al duidelijke arbo richtlijnen zijn vastgesteld, zijn er voor het omgaan met keramische vezels nog veel onduidelijkheden. Wel stelt de gezondheidsraad grenswaarden voor maximale blootstelling aan keramische vezels. Toch wachten veel industriële bedrijven verdere wetgeving niet af en nemen zij zelf maatregelen om veilig om te kunnen gaan met keramische vezels. 

Stappenplan 

Omdat keramische vezels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, is het belangrijk om er uiterst voorzichtig mee om te gaan. Mocht je deze vezels tegenkomen, schakel dan altijd de hulp in van experts om samen een plan te maken. Zo kan worden bepaald of het materiaal kan blijven zitten of dat het moet worden verwijderd. Om te beginnen wordt er dus een inventarisatie gedaan waarbij wordt gekeken waar het bedrijf precies mee te maken heeft en wat er aan keramische vezels aanwezig is. Er wordt gekeken wat de risico’s zijn waarna kan worden bepaald of de keramische vezels worden beheerst of verwijdert. Als alle nodige informatie is verzameld wordt een plan gemaakt om tot een veilige werkomgeving te komen. In dit plan staat wat het bedrijf moet doen om op een nette en veilige manier van vezels af te komen. In de laatste stap wordt het plan uitgevoerd door het bedrijf zelf of door een expert. 

Onrust wegnemen 

In werksituaties kunnen medewerkers aan veel soorten vezels worden blootgesteld. Door een plan van aanpak te maken en de juiste informatie te communiceren naar de medewerkers kunnen onduidelijkheden en eventuele onrust worden weggenomen. Een expert kan een inschatting van de risico’s maken en hierop inspelen. Op welke manieren kun je de uitstoot terugbrengen? En hoe kunnen medewerkers hun gedrag aanpassen om hieraan bij te dragen? Vaak is het mogelijk om met relatief eenvoudige ingrepen de straling van keramische vezels verder te verlagen.